» MBANK» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE LOKATA

mIKE lokata
WYPEŁNIJ WNIOSEK
mIKE lokata to Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone na zasadach rachunku oszczędnościowego - bez zbędnych opłat i prowizji, z gwarancją wysokiego oprocentowania zależnego od stawek WIBOR. Bezpieczny, prosty i atrakcyjny sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Jak działa mIKE lokata?

mIKE lokata to rachunek o charakterze lokaty a vista, podobny do eMax, jednak odsetki od gromadzonych na tym rachunku środków nie podlegają 19% "podatkowi Belki". Oprocentowanie na rachunku mIKE lokata jest zagwarantowane w Regulaminie i nie może być niższe niż 80% stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Jak założyć?

mIKE lokatę założysz wypełniając wniosek w Internecie. Od mBanku otrzymasz stosowną Umowę, którą podpiszesz. Jeden z egzemplarzy wraz z wymaganymi kserokopiami dokumentu tożsamości odeślesz na adres mBanku. Po 10 października otrzymasz od nas Potwierdzenie otwarcia mIKE lokaty, zawierające numer Twojego rachunku, co pozwolić Ci wykorzystać rachunek w pełni, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie. Wszystkim nowym Klientom oraz tym, którzy nie mają aktywnych kanałów dostępu do mBanku przez Internet i Teleserwis (mLinię), prześlemy również pakiet aktywacyjny. Dzięki niemu można będzie aktywować dostęp do systemu transakcyjnego mBanku.

mIKE lokatę możesz zasilać:

Jeżeli wpłacając pieniądze przekroczysz kwotę, jaką rocznie można odłożyć na przyszłą emeryturę - 3435 zł - my zwrócimy Ci nadwyżkę na rachunek podany przez Ciebie we wniosku o otwarcie mIKE lokaty. Jeżeli natomiast wykorzystasz cały limit przysługujący na dany rok i mimo to przekażesz pieniądze na mIKE lokatę, cała kwota zostanie zwrócona na rachunek, z którego wysłano przelew.

WYPEŁNIJ WNIOSEK