Bank internetowy


» MBANK - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - MIKE LOKATA

  • Brak opłat manipulacyjnych
  • Środki oszczędzane na mIKE lokacie objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Gwarancja wysokiego oprocentowania opartego o WIBOR 1M
  • Wysoka korzyść podatkowa
  • Minimum formalności - wniosek o mIKE lokatę wypełniasz w Internecie a my wysyłamy do Ciebie umowę
WYPEŁNIJ WNIOSEK
mIKE lokata to Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone na zasadach rachunku oszczędnościowego - bez zbędnych opłat i prowizji, z gwarancją wysokiego oprocentowania zależnego od stawek WIBOR. Bezpieczny, prosty i atrakcyjny sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Jak działa mIKE lokata?

mIKE lokata to rachunek o charakterze lokaty a vista, podobny do eMax, jednak odsetki od gromadzonych na tym rachunku środków nie podlegają 19% "podatkowi Belki". Oprocentowanie na rachunku mIKE lokata jest zagwarantowane w Regulaminie i nie może być niższe niż 80% stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Jak założyć?

mIKE lokatę założysz wypełniając wniosek w Internecie. Od mBanku otrzymasz stosowną Umowę, którą podpiszesz. Jeden z egzemplarzy wraz z wymaganymi kserokopiami dokumentu tożsamości odeślesz na adres mBanku. Po 10 października otrzymasz od nas Potwierdzenie otwarcia mIKE lokaty, zawierające numer Twojego rachunku, co pozwolić Ci wykorzystać rachunek w pełni, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie. Wszystkim nowym Klientom oraz tym, którzy nie mają aktywnych kanałów dostępu do mBanku przez Internet i Teleserwis (mLinię), prześlemy również pakiet aktywacyjny. Dzięki niemu można będzie aktywować dostęp do systemu transakcyjnego mBanku.

mIKE lokatę możesz zasilać:

  • jednorazowo - raz na rok kwotą nie przekraczającą określonego ustawą maksimum; w roku 2004 jest to 3435 zł ;
  • regularnie - stałą kwotą, na przykład co miesiąc;
  • w dowolnym momencie - gdy masz wolne środki;
  • po 09.10.2004r. przekazując na rachunek mIKE lokaty w mBanku środki z instytucji, która do tej pory prowadziła Twoje IKE. Wystarczy, że złożysz dyspozycję wypłaty transferowej do mBanku, my sporządzimy i prześlemy do Ciebie 2 egzemplarze Potwierdzenia zawarcia Umowy. Na podstawie tego dokumentu, instytucja prowadząca Twoje IKE dokona transferu środków, a Ty będziesz mógł się cieszyć z osiąganych zysków, jakie zapewni Ci oszczędzanie z mBankiem;
  • przenosząc na mIKE lokatę środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jest to możliwe po rozwiązaniu umowy z pracodawcą prowadzącym PPE. W takim wypadku również otrzymasz od nas Potwierdzenie zawarcia Umowy, na podstawie którego Twój pracodawca dokona transferu środków.

Jeżeli wpłacając pieniądze przekroczysz kwotę, jaką rocznie można odłożyć na przyszłą emeryturę - 3435 zł - my zwrócimy Ci nadwyżkę na rachunek podany przez Ciebie we wniosku o otwarcie mIKE lokaty. Jeżeli natomiast wykorzystasz cały limit przysługujący na dany rok i mimo to przekażesz pieniądze na mIKE lokatę, cała kwota zostanie zwrócona na rachunek, z którego wysłano przelew.

WYPEŁNIJ WNIOSEK