Bank internetowy


» eMAX - KONTO LOKACYJNE

eMAX
Konto lokacyjne bez ograniczeń

eMAX to konto lokacyjne powiązane z rachunkiem eKONTO. eMAX to najlepszy sposób oszczędzania w banku - bez ograniczeń, stałych wpłat, pamiętania o terminach dopisywania odsetek. Oprocentowanie lokaty a vista eMAX mBank określa w oparciu o wysokość oprocentowania (cenę pieniądza) na rynku międzybankowym. Jest to zapis regulaminowy. mBank gwarantuje tym samym, że również w przyszłości eMAX pozostanie korzystną ofertą.

Proponując Ci rachunek oszczędnościowy a vista: eMAX, mBank oferuje Ci przede wszystkim oprocentowanie konkurencyjne w porównaniu do lokat terminowych. W przeciwieństwie do lokat terminowych wypłata pieniędzy z rachunku eMAX nie zmienia zasad oprocentowania.

eMAX gwarantuje:

  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • brak opłat za przelewy wewnętrzne (Internet i IVR),
  • brak wymogu stałych wpłat, minimalnej kwoty wpłaty,
  • wpłacasz i wypłacasz, kiedy chcesz i ile chcesz,
  • wypłacasz bez utraty odsetek,
  • miesięczną kapitalizację odsetek.

Aktualne oprocentowanie rachunku wynosi: 1,50%

eMAX oferuje:

  • kartę debetową Visa Electron oraz prestiżową kartę Visa Gold do płatności bezgotówkowych i wypłat z bankomatów,
  • ponad 1 000 bankomatów bez prowizji sieci Euronet i BZ WBK,
  • dostęp do rachunku on-line 24 h przez Internet i telefon.
  • z lokaty a vista eMAX możesz dokonywać przelewów na jeden wcześniej zdefiniowany rachunek.

Jeśli chcesz, eMAX może być rachunkiem wspólnym. Współwłaścicielami rachunków w mBanku mogą być dwie pełnoletnie osoby, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Jeśli chcesz, możesz też ustalić pełnomocnika, któremu wyznaczysz zakres uprawnień. Możesz mieć kilka rachunków eMAX - to pomoże Ci rozdzielić oszczędności przeznaczone na różne cele. Do każdego z rachunków możesz ustanowić innego pełnomocnika, z odmiennym zakresem uprawnień.

By otworzyć konto lokacyjne eMAX - złóż wniosek o eMAX i eKONTO:

WYPEŁNIJ WNIOSEK o eKONTO i eMAX
mBank - konta osobiste (ROR) dla osób fizycznych: eKONTO - konto oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów indywidualnych, od 18 roku życia, izzyKONTO młodzieżowe - konto oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów indywidualnych, od 13 roku życia, eMAX - konto lokacyjne łączące zalety lokaty terminowej i konta osobistego, eMAX plus - konto lokacyjne wysokooprocentowane i wygodne jak konto osobiste.