Bank internetowy


» KREDYT HIPOTECZNY DLA FIRM - MPLAN

 • Kredyt hipoteczny dla mikrofirm w mBanku: maksymalna kwota kredytu: 3 000 000 zł
 • Maksymalny czas spłaty 20 lat
 • Oferowany w ramach mPLANu
 • Korzystne oprocentowanie i system prowizji
 • Waluta kredytu: PLN, CHF, USD, EUR
WYPEŁNIJ WNIOSEKKredyt hipoteczny dla firm
Komu proponujemy Kredyt hipoteczny?
Na co można przeznaczyć Kredyt hipoteczny?
Kredyt hipoteczny i mPLAN
W jakiej walucie można wziąć Kredyt hipoteczny?kredyt dla firm rozpoczynających działalność godpodarczą

W mBanku można otrzymać Kredyt hipoteczny dla mikrofirm. Jest to kredyt przyznawany na finansowanie działalności gospodarczej, maksymalnie na 20 lat, po przedstawieniu odpowiedniego zabezpieczenia hipotecznego.

Kredyt hipoteczny dla mikrofirm w skrócie:

 • Minimalna kwota Kredytu hipotecznego: 30 000 zł
 • Maksymalna kwota kredytu: 3 000 000 zł
 • Waluta kredytu: PLN, CHF, USD, EUR
 • Maksymalny czas spłaty Kredytu hipotecznego: 20 lat
 • Różne rodzaje nieruchomości i formy własności
 • Oferowany w ramach mPLANU
 • Korzystne oprocentowanie i system prowizji

Dlaczego Kredyt hipoteczny w mBanku jest tak korzystny?:

 • mBank pobiera tylko jednorazową kwotę - prowizję za przyznanie kredytu
 • mBank umożliwia wcześniejszą - całkowitą lub częściową spłatę kredytu, bez dodatkowej prowizji
 • mBank akceptuje różnorodne formy zabezpieczenia hipotecznego
 • mBank udostępnia informacje o kredycie 24 godziny na dobę - przez Internet, mLinię i WAP
 • a dodatkowo rewolucyjna zaleta planu finansowego: Twoje depozyty na mBIZNES Koncie obniżają odsetki od kredytu - to unikalna cecha mPLANU


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótKomu proponujemy Kredyt hipoteczny dla mikrofirm?

mBank oferuje Kredyt hipoteczny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód, rozliczającym podatek dochodowy w formie karty podatkowej, książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego, posiadaczom rachunku mBIZNES Konto - jeśli jeszcze nie posiadasz mBIZNES Konta możesz założyć je w każdej chwili. Więcej szczegółów na temat mBIZNES Konta.

Wnioskodawca może uzyskać Kredyt hipoteczny pod warunkiem:

 • Posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i posiadania statusu rezydenta
 • Prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem Wniosku kredytowego, a w przypadku Wnioskodawców rozliczających się w formie karty podatkowej przez okres 36 miesięcy
 • Posiadania uregulowanego stosunku do służby wojskowej w przypadku osób będących w wieku poborowym. W przypadku kilku wspólników spełnienia powyższego warunku przez jednego z nich
 • Generowania w badanym przez mBank okresie dodatniego wyniku finansowego Posiadania w chwili uruchomienia Kredytu hipotecznego rachunku mBIZNES Konta w mBanku
 • Dokonywania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego, nieprzerwanie przez okres, co najmniej 12 miesięcy. W przypadku, kiedy rachunek bankowy nie był prowadzony przez mBank, wymagane jest przedstawienie historii rachunku bankowego. Historia rachunku bankowego z mBanku i innego banku/ów powinna obejmować łącznie okres 12 miesięcy
 • Nieposiadania, w chwili uruchomienia Kredytu hipotecznego, niedozwolonego salda debetowego na każdym z rachunków prowadzonych przez mBank - w przypadku kilku wspólników dotyczy wszystkich
 • Zadeklarowania stałych wpływów na mBIZNES Konto w okresie obowiązywania umowy kredytowej


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótNa co można przeznaczyć Kredyt hipoteczny?

mBank udziela Kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na:

 • Finansowanie bieżących potrzeb, tj. zwiększenie środków finansowych Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego.
 • Finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, a w szczególności:
  • na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego,
  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów,
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku kredytowego.
 • Refinansowanie kredytów/pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności kredytów/pożyczek udzielonych przez instytucje i organizacje, działające na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Finansowanie wiązki celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótKredyt hipoteczny i mPLAN

mBIZNES Konto i Kredyt hipoteczny to części Twojego planu finansowego - mPLANU. W ramach mPLANU możesz zadecydować, jaka część pieniędzy, które aktualnie znajdują się na mBIZNES Koncie ma zmniejszyć (bilansować) kwotę kredytu, od której naliczane są odsetki. Jest to możliwe dzięki unikalnemu mechanizmowi środków bilansujących. Przeznaczając wolne środki na bilansowanie kredytu zyskujesz znacznie więcej niż gdybyś umieścił je na lokacie terminowej!

Zobacz, jak działa mechanizm bilansujący:Powrót


W jakiej walucie można wziąć Kredyt hipoteczny?

Obecnie kredyty hipoteczne są przyznawane w złotych (PLN) oraz denominowane w walutach obcych: frankach szwajcarskich (CHF), dolarach USA (USD), oraz euro (EUR). Zobacz, szczegóły Kredytu hipotecznego walutowego w ramach mPLANU.WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót