Bank internetowy


» mBIZNES - KONTO DLA FIRMY

 • Otwarcie i prowadzenie konta - 0 zł
 • Przelewy do ZUS i US przez Internet - 0 zł
 • Brak wymaganego salda minimalnego i stałych wpłat na rachunek
 • Łatwo dostępne dopuszczalne saldo debetowe do 12500 bez prowizji
WYPEŁNIJ WNIOSEK


mBIZNES konto
Tabela opłat i prowizji
Jak otworzyć mBIZNES konto?

mBIZNES Konto

mbiznes

mBIZNES konto - oferta dla tych, którzy cenią czas i pieniądze swoje i firmy

Z oferty dla mikrofirm może skorzystać każdy rezydent prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonujący wolny zawód lub będący wspólnikiem spółki cywilnej.

mBIZNES konto to:

 • rachunek bieżący, otwierany i prowadzony bezpłatnie,
 • brak wymaganego salda minimalnego i stałych wpłat na rachunek,
 • dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez Internet, telefon, SMS, WAP i mSIM,
 • mBIZNES debet, czyli dopuszczalne saldo debetowe na życzenie posiadacza - po trzech miesiącach korzystania z rachunku,
 • przelewy zdefiniowane (na 50 różnych rachunków) i dowolne, także z datą przyszłą,
 • przelewy do ZUS i US bezpłatnie przez Internet,
 • karta firmowa: Visa Business Electron dla właścicieli, pełnomocników ogólnych i rodzajowych,
 • właściciele: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące wolny zawód, prowadzące działalność gospodarczą w spółce cywilnej.

mBIZNES konto umożliwia:

 • definiowanie zleceń stałych i przelewów międzybankowych
 • realizację przelewów zdefiniowanych (na 50 różnych rachunków) i dowolnych, także z datą przyszłą
 • realizację poleceń zapłaty

Jak optymalnie wykorzystać ofertę mBanku dla firm?

 • otworzyć mBIZNES konto i mBIZNES max,
 • zdefiniować mBIZNES konto jako rachunek docelowy przelewów z mBIZNES max,
 • wykorzystać kartę Visa Business Electron do realizacji zakupów,
 • realizować płatności ZUS i US bezpłatnie, przez Internet,
 • ustalić polecenie zapłaty dla wierzycieli, którzy korzystając z tej usługi,
 • uruchomić bez prowizji mBIZNES debet, czyli dopuszczalne saldo debetowe.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót

Tabela opłat i prowizji

eKONTO opłaty i prowizje

Taryfa prowizji i opłat bankowych (plik pdf - otworzy sie nowe okno)

Obowiązuje od: 10.10.2005

Zostając Klientem mBanku zyskujesz możliwość korzystania z nowoczesnych usług finansowych, które pozwolą Ci optymalnie wykorzystać Twoje środki finansowe.

Powrót

Jak otworzyć mBIZNES konto?

jak otworzyc konto

Aby założyć mBIZNES konto - najlepiej wypełnić internetowy wniosek. Przedtem najlepiej skompletować wymagane dane osobowe przedsiębiorcy oraz nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i nazwę organu ewidencyjnego (np. urzędu miasta), a także dane dotyczące firmy (dokumenty rejestrowe) nr NIP, nr REGON, nr PKD EKD, adres siedziby, telefon kontaktowy. Następnie otwieranie rachunku firmowego biegnie według specjalnej procedury.

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wymagany jest inny zestaw dokumentów:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nr REGON firmy,
 • zaświadczenie o nr NIP,
 • koncesja, zezwolenie - jeżeli w oparciu o nie prowadzi działalność gospodarczą.

Wspólnicy spółki cywilnej (rachunek wspólny):

 • umowa spółki,
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej jej wspólników,
 • zaświadczenia o nr REGON,
 • zaświadczenie o nr NIP firmy,
 • koncesje, zezwolenia jeśli działają na ich podstawie.

Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • koncesje lub zezwolenia, jeśli działa w ich oparciu,
 • zaświadczenie o nr REGON,
 • zaświadczenie o nr NIP osoby wykonującej wolny zawód.

Spółka jawna:

 • umowa spółki,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • koncesje lub zezwolenie, jeśli działa w ich oparciu,
 • zaświadczenie o nr REGON,
 • zaświadczenie o nr NIP.

Spółka partnerska:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • koncesje lub zezwolenie, jeśli działa w ich oparciu
 • zaświadczenie o nr REGON
 • zaświadczenie o nr NIP


Wypełnij internetowy formularz otwarcia rachunku. Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia wniosku będzie wyświetlenie strony zawierającej Twoje imię i nazwisko, rodzaj zamówionego rachunku, datę złożenia wniosku i jego numer (ID wniosku).

Telefonicznie skontaktuje się z Tobą kurier i uzgodni termin wizyty.

Na spotkanie przygotuj dokument tożsamości i wskazane we wniosku kserokopie dokumentów firmowych, które należy przekazać kurierowi.
W obecności kuriera konieczne będzie podpisanie umowy rachunku.
W przypadku spółek sugerujemy uzgodnienie jednego terminu spotkania, w czasie którego wszyscy Wspólnicy w obecności kuriera podpiszą umowę rachunku.
Kurier może się umawiać na oddzielne spotkania ze Współwłaścicielami, jednak może to znacząco wydłużyć czas zawarcia umowy i aktywacji rachunku.

Zobacz, jak wygląda Umowa przesyłana przez mBank [format pdf; rozmiar 204KB].

Uwaga:  w przypadku składania podpisu na umowie wraz z pieczątką firmy, pamiętaj, aby złożyć je obok siebie. Twój podpis nie może być zamazany przez stempel. Razem z podpisaną umową należy przekazać wszystkie niezbędne dokumenty. Pamiętaj, aby pieczątki urzędów na wszystkich dołączanych kserokopiach były czytelne.  

Do czasu zweryfikowania przez mBank Umowy oraz wszystkich niezbędnych dokumentów nie będzie możliwe dokonywanie wpłat ani wypłat z rachunku mBIZNES.
 

Wśród otrzymanych przez Ciebie dokumentów znajdzie się m.in. pakiet aktywacyjny. Jeśli wniosek dotyczył rachunku wspólnego, wówczas także wszyscy Współposiadacze, a w przypadku powoływania pełnomocnika, także Pełnomocnik, otrzymają w odrębnych przesyłkach swoje pakiety aktywacyjne - o ile nie są już Klientami mBanku.

Przy pomocy pakietu aktywacyjnego można dokonać aktywacji (ustanowienia haseł) dla dwu podstawowych kanałów dostępu do mBanku - Internetu oraz Teleserwisu (mLinii).
Zalecamy dokonanie aktywacji w Internecie. Jest to najprostsza i najszybsza metoda na ustanowienie własnych haseł dostępu do rachunków przez Internet oraz Teleserwis (mLinię). Jeśli otrzymałeś już od mBanku listę haseł jednorazowych, służących do potwierdzania większości operacji w Internecie, także ją będziesz mógł od razu aktywować.
Podczas aktywacji poznasz swój ośmiocyfrowy identyfikator Klienta - zapisz go koniecznie , gdyż jest on niezbędny do wszelkich kontaktów z mBankiem!

Aby sprawnie przejść proces aktywacji kanałów komunikacji przygotuj:

 • zestaw 6 cyfr, z których ułożysz indywidualne hasło dostępu (telekod) do kanału Teleserwis (mLinia/IVR)
 • oraz hasło dostępu do kanału Internet, które powinno się składać z 8-20 znaków (cyfr i liter). Tego hasła będziesz używać do logowania się na swoje strony transakcyjne w mBanku po aktywacji kanałów. Zachowaj je w tajemnicy!

Po aktywowaniu dostępu do mBanku możesz już wpłacać pieniądze na swój rachunek i korzystać z bezkonkurencyjnej oferty mBanku.Jednak Twoje konto nie jest jeszcze w pełni aktywne - nie możesz wypłacać zgromadzonych na nim środków ani przelewać ich na inne rachunki. Pełna aktywacja nastąpi po zweryfikowaniu przez mBank nadesłanych przez Ciebie Umów i dokumentów.

Posiadając już aktywny dostęp do rachunku przez Internet lub Teleserwis (mLinię), w dowolnej chwili możesz dokonać aktywacji innych kanałów dostępu (SMS, WAP, mSIM). Wystarczy, że wejdziesz na swoje strony w internetowym serwisie transakcyjnym mBanku i wybierzesz w lewym menu opcję "Obsługa kanałów". Możesz także użyć opcji "odblokuj/aktywuj dostęp" w automatyczny systemie mLinii (IVR).

Po dotarciu do mBanku podpisanej przez Ciebie umowy Twój rachunek zostaje aktywowany i możesz już wypłacać z niego pieniądze. Upewnij się w Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800) czy otrzymaliśmy już Twoją umowę.

Jeśli wraz z Umową dotyczącą rachunku podpisana została "Umowa o korzystanie z kart płatniczych mBanku", możesz teraz zamówić kartę Visa Electron do konta. Prześlemy Ci ją pocztą. Ze względów bezpieczeństwa kartą nie można wykonać żadnej operacji do chwili jej aktywacji w internetowym serwisie transakcyjnym mBanku lub przez operatora mLinii. Po aktywacji karty możesz ustanowić jej PIN. Samodzielna aktywacja i ustanowienie pierwszego PIN-u w Internecie są darmowe.

Gdy po złożeniu wniosku internetowego w przeciągu 3 dni roboczych nie skontaktował się z Tobą operator - zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 0 801 300 800 lub 42/6 300 800). Operator zleci oddzwonienie na zdefiniowany przez Ciebie numer. Wówczas będziesz mógł aktywować rachunek i kanały dostępu do swojego rachunku w mBanku.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót

mBIZNES konto to wygodne, nowoczesne konto firmowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, uprawiających wolny zawód oraz wspólników spółki cywilnej. Stanowi on razem z rachunkiem mBIZNES max (wysoko oprocentowanym rachunkiem lokacyjnym dla Klientów biznesowych) atrakcyjną ofertę mBanku skierowaną do przedsiębiorców. Właściciele oraz pełnomocnicy do rachunku mBIZNES konto mogą korzystać z karty płatniczej Visa Business Electron. Banki i konta internetowe konto mBank